Διαθέσιμα μαθήματα

Ειδικός Σχεδιασμού ιστοσελίδων και Εφαρμογών

Με την ολοκλήρωση του υλικού της εκπαιδευτικής ενότητας θα είστε σε θέση να γνωρίζετε τις βασικές εντολές της HTML και να κατασκευάζετε ιστοσελίδες με την γλώσσα HTML.

Επικοινωνία

Παρουσιάζεται η έννοια της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Αναλύονται οι βασικές αρχές επικοινωνίας καθώς και η γλώσσα του σώματος, οι δεξιότητες της προσεκτικής και ενεργητικής ακρόασης, της παράφρασης και αντανάκλασης συναισθημάτων. Παρουσιάζονται οι μορφές και τα είδη της επικοινωνίας.

Τεχνικές Διαπραγμάτευσης

Η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων αναλύει τις αρχές ανταλλαγής και σας δίνει την ικανότητα και την αυτοπεποίθηση να οδηγείτε τη διαπραγμάτευση σε μια κοινώς αποδεκτή συμφωνία μέσα από πρακτικές συμβουλές, καλύπτοντας όλη τη διαδικασία, από την προετοιμασία των επιχειρημάτων μέχρι το κλείσιμο της συμφωνίας.

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Περιγραφή της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η συναισθηματική νοημοσύνη και ικανότητες/δεξιότητες στο χώρο εργασίας. Η απόδοση στην εργασία. Θεωρητικά μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης. Η Συναισθηματική νοημοσύνη ως κεφάλαιο τουρισμού.

Διαχείριση του χρόνου time management

Η σειρά με την οποία διευθετείτε σε καθημερινή βάση τις δουλειές σας καθορίζει το πόσο παραγωγική αποβαίνει η εργάσιμη ημέρα σας καθώς και τα περιθώρια του χρόνου της ανάπαυσής σας.

Stress management

Το στρες θα επηρεάσει όλους μας σε κάποια στιγμή της ζωής μας. Το παρόν υλικό, παρουσιάζει και αναλύει τη φύση του στρες και του άγχους, τόσο σε επίπεδο ατόμου όσο και κοινωνικό.

Ομαδική εργασία teamwork

Αναλύεται σε βάθος η έννοια της ομαδικής εργασίας στο επαγγελματικό περιβάλλον, για να φανερωθεί ο ρόλος και η σημασία της ομαδικότητας, ως μιας εκ των σημαντικότερων μεθόδων εργασίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Γλώσσα του σώματος και τεχνικές πειθούς

Η μη-λεκτική επικοινωνία ονομάζεται και γλώσσα του σώματος. Περιλαμβάνει χειρονομίες, κινήσεις του σώματος, χρήση της αφής και εξωτερική εμφάνιση. Θα μελετήσουμε την ικανότητα «ανάγνωσης» της διάθεσης και των σκέψεων των άλλων μέσω της συμπεριφοράς τους ήταν το αρχικό σύστημα επικοινωνίας των ανθρώπων, πριν εξελιχθεί το χάρισμα της ομιλίας.

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Καταγραφή βασικών στοιχείων της επιτυχημένης διαχείρισης των ανθρώπων μέσα από τεχνικές, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση των εργαζομένων.

Διαχείριση της αλλαγής

Η αξία της αλλαγής, έχει γίνει απόλυτα κατανοητή  στον επιχειρηματικό κόσμο, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, με την επιβίωση σε ένα  διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αναλύονται τεχνικές σχεδιασμού και εφαρμογής των αλλαγών ώστε να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη σας.

Σύγχρονες Τεχνικές Marketing

Περιλαμβάνει την θεωρητική ανάλυση της φιλοσοφίας του marketing και των σύγχρονων τεχνικών του. Στοχεύει στην κατανόηση των εννοιών και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τις εφαρμογές του marketing, τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών.

Social Media Marketing

Καταγραφή και ανάλυση των σημαντικότερων πεδίων εφαρμογής του Social Media & Marketing. Παρουσιάζονται τα κυριότερα εργαλεία και τεχνικές δημιουργίας, διαχείρισης, προώθησης και στρατηγικής που χρειάζονται οι επιχειρήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν επιτυχώς στην παγκόσμια ψηφιακή αρένα του ανταγωνισμού.

Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων

Παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ανάλυση της εξέλιξης της εμπορικής λειτουργίας μιας επιχείρησης, της σημασίας του Marketing καθώς και τη λειτουργίας και τους χώρους δράσης του Marketing. Επιπλέον, θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία που απαρτίζουν τις δράσεις marketing (προϊόν, τιμή, διανομή, επικοινωνία, έρευνα αγοράς) και θα αναλύσουμε το πεδίο εφαρμογής αυτών.

1ος Κύκλος Σύγχρονων Εκπαιδεύσεων

Στο μάθημα αυτό θα πραγματοποιούνται όλες οι συνεδρίες σύγχρονης εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας BigBlueButton